Privacyverklaring online enquête

Deze enquête wordt gepubliceerd en beheerd door Affective Markets. Wees er gerust van overtuigd dat we uw bezorgdheid over privacy serieus nemen en dat we er alles aan doen om ze te respecteren.

Online onderzoek en uw privacy

We doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen en uw privacy te respecteren.

Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle gegevens waarmee u zou kunnen worden geïdentificeerd, zoals identificatienummers, telefoonnummers, adres, e-mailadres enz.

Bij het ontwerpen en uitvoeren van ons onderzoek is het ons beleid om alle noodzakelijke stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat alle door u verstrekte informatie eerlijk en rechtmatig wordt verwerkt.

Alleen bevoegde medewerkers hebben toegang tot de informatie en zij zijn verplicht om de vertrouwelijkheid ervan te respecteren. Wij verkopen, verhuren of ruilen geen enkele informatie die door u is verstrekt aan een derde partij. We gebruiken ook niets van de informatie die u verstrekt voor direct marketing of voor andere niet-onderzoekshandelingen.

Het is ons beleid om onze interne procedures regelmatig te monitoren om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de relevante wettelijke vereisten bij alles wat we doen.

Wat we doen met de informatie die we verzamelen uit de antwoorden op de enquête

Bij het verkrijgen van uw medewerking om deel te nemen aan de enquête, nemen we ons voor om u op geen enkele manier te misleiden over de aard van het onderzoek dat we uitvoeren, de manier waarop de gegevens worden verzameld en het gebruik dat van de enquêteresultaten zal worden gemaakt.

Alle informatie die u verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld en wordt alleen voor onderzoeksdoeleinden gebruikt. Uw gegevens worden niet geïdentificeerd als behorend aan u, maar worden gecombineerd met de gegevens van andere deelnemers aan de enquête en worden geanalyseerd als onderdeel van een groep. We gebruiken niets van de informatie die u verstrekt voor direct marketing of voor andere niet-onderzoekshandelingen.

Als we u om persoonlijke informatie vragen waarmee u zou kunnen worden geïdentificeerd – zoals bijvoorbeeld uw naam, identificatienummers, e-mailadres of telefoonnummer – zullen we duidelijk aangeven waarom we erom vragen en om uw toestemming verzoeken om het voor dat doel te gebruiken. Bijvoorbeeld om u te informeren over PayPal-betalingen en toekomstige enquêtes.

Uw deelname is vrijwillig.

Web-cookies en encryptie

Een cookie dat automatisch door de webserver wordt gegenereerd kan op deze site worden gebruikt. Deze cookie bevat geen persoonlijke of identificerende informatie en wordt vernietigd zodra uw browsersessie is voltooid. De cookie is een integraal onderdeel van de beveiliging van sommige enquêtes en is als zodanig vereist.

Contact met ons opnemen

Als u vragen hebt over deze enquête, gelieve een e-mail te sturen naar admin@affectivemarkets.com

Als u van mening bent dat we deze privacyverklaring schenden, kunt u contact met ons opnemen op een van bovenstaande manieren.

Skip to content