beautiful-15742_1920
logoR

הצהרת פרטיות לסקר מקוון

סקר זה מפורסם ומנוהל על ידי Affective Markets. חשוב לנו שתדעו כי אנו לוקחים ברצינות את דאגתכם לפרטיות, ועושים כל מאמץ סביר לכבדה.

סקר מקוון והפרטיות שלכם

אנו מחויבים להגן על הפרטים האישיים שלכם ולכבד את פרטיותכם.

פרטים אישיים מוגדרים ככל פרט שיאפשר לנו לזהות אתכם, כגון מספר תעודת זהות, מספר טלפון, כתובת, דואר אלקטרוני ועוד.

בהתאם למדיניותנו בתכנון וביישום המחקר שלנו, אנו נוקטים כל צעד נדרש על מנת להבטיח שכל מידע שתספקו יעובד באופן הוגן וכחוק.

רק לאנשי צוות מורשים יש גישה למידע, והם מחויבים לשמור על הסודיות שלכם. אנו לא מוכרים, לא משכירים ולא מחליפים מידע שאתם מספקים לנו עם כל צד ג’ שהוא. כמו כן, אנו לא משתמשים במידע שאתם מספקים לנו לשיווק ישיר או לכל פעילות אחרת מלבד מחקר.

מדיניותנו כוללת בקרה קבועה של התהליכים הפנימיים שלנו כדי להבטיח עמידה בדרישות החוק הרלוונטיות בכל מה שאנו עושים.

מה אנו עושים במידע שנאסף מהתגובות לסקר

בעצם קבלת שיתוף הפעולה שלכם להשתתפות בסקר, אנו מתחייבים לא להטעות אתכם בשום דרך בנוגע לאופי המחקר שאנו עורכים, לאופן איסוף הנתונים ולשימוש שייעשה בתוצאות הסקר.

כל המידע שתמסרו יטופל כמידע חסוי וישמש למטרות מחקר בלבד. הנתונים שלכם לא יזוהו כמשויכים אליכם, אלא ישולבו עם הנתונים שייאספו ממשתתפי הסקר האחרים וינותחו כחלק מקבוצה. איננו משתמשים במידע שאתם מספקים לנו לצורכי שיווק ישיר או לכל פעילות אחרת מלבד מחקר.

אם נבקש מכם פרטים אישיים המאפשרים לנו לזהות אתכם – לדוגמה, שם, מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני או מספר טלפון, נבהיר בבירור מדוע אנחנו מבקשים זאת ונבקש את רשותכם להשתמש בפרטים שלכם למטרה זו. לדוגמה, כדי לתקשר איתכם בנוגע לתשלומי PayPal וסקרים עתידיים.

ההשתתפות היא וולונטרית.

עוגיות אינטרנט והצפנה

ייתכן שאתר זה משתמש בעוגייה שנוצרת באופן אוטומטי על ידי שרת האינטרנט. עוגייה זו אינה כוללת כל פרט אישי או מזהה, והיא תושמד ברגע שתפסיקו לגלוש. העוגייה היא חלק בלתי נפרד מאבטחת המידע של כמה מן הסקרים, ועל כן היא נדרשת.

צרו איתנו קשר

בכל שאלה בנוגע לסקר זה, אנא שלחו הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: admin@affectivemarkets.com

אם אתם סבורים שאנו מפרים את הצהרת הפרטיות הזו, אתם רשאים ליצור איתנו קשר בכל אחת מהדרכים שלעיל.

Skip to content